mišparas

mišparas
mišpãras sm. (2) K; R375 bažn. tam tikros popietinės krikščionių pamaldos: Šventės dienomis mišparą turi pradėti pajunktuoju būdu 494.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • mesparas — sm. žr. mišparas: Įstatė jiemus valgyt po mesparui DP108 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mišpara — mišparà sf. KII317 žr. mišparas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mišparai — mišpãrai sm. pl. (2); LL108 žr. mišparas: Maldos mišparų brš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nišparas — ×nišpãras sm. (2) 1. žr. mišparas: Vieną vakarą, kad buvo nišparas, atėjo ir jis, pasilipo ant viškų (pas vargonus) ir pasislėpė BsPII45. 2. popiečio metas, pavakarys: Nišparo adynoj ŽCh247. Šitas atgrįžo jopi kaip ant nišparo BB1Moz8,11 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”